Musikterapi länkar

Musikens hus - Östhammar

Music Therapy World

MusicoMatrix

MT-PRO: Diskussionsforum för musikterapeuter

Ågrenska

Wellcome library , one of the world’s greatest  collections of books, manuscripts, archives, films and paintings on the history of medecine from the earliest times to the present day.

 

Föreningar/organisationer

AMTA: American Music Therapy Association

AUSMTA: Australian Music Therapy Association

BSMT: British Society of Music Therapy

CAMT: Canadian Association for Music Therapy

Dansk förbund för musikterapi: Intresseförening

Fms -Förbundet för musikterapi

Norsk forening for Musikkterapi: Intresseorganisation

Nordoff-Robbins Music Therapy

Riksföreningen Autism

 

 

Musikterapiutbildning

Musikterapinstitutet - Uppsala

Musikterapi – Aalborg universitet

Musikterapi, Sogn och Fjordarne (Norge)

 

 

 

Databaser

Karolinska Institutet - databaser

Elektroniskt beställningsformulär för läsårets doktorsavhandlingar från Karolinska Institutet.

Cairss for music – referensdatabas

Medline – stor bibliografisk databas. Basen innehåller ca. 9 milj. poster från 1966 och framåt,  lägger stor vikt på biomedicin och psykiatri.

Norges Musikhögskola – på biblioteket har dom satsat mycket på musikterapi

 

 

 

Tidskrifter

Neurologi

The Journal of the European Society for the Cognitive Sciences of Music  

Psyche - An interdisciplinary journal of research on consciousness  - elektronisk tidskrift inom området neuropsykologi och kognitiv psykologi. 

Voices - A World Forum for Music Therapy  - norsk webtidskrift för musikterapi. Siktet inställt på att arbeta internationellt tack vare bl.a. redaktörer från olika länder.

Nordisk tidskrift för musikterapi

 

Rapporter

Kort om ADHD hos barn och vuxna – en sammanfattning av socialstyrelsens kunskapsöversikt  - hela rapporten i pdf format.

 

 

Övriga resurser

Hjärnatlas - www.nervsystemet.se

Forskning.se

Karolinska Institutet . biomedecinska länkar

 

Informationsresurser på Karlstads universitet  - klicka på avdelning V

Länkar till Presstext, Mediearkivet, Libris m.m. finns på Imh:s biblioteks första sida.

 

Uppdaterad 23 november 2005 Birgitta Sparre