Textruta: Upphovsrätt - en kort, kort introduktion
Upphovsrätten grundläggande för:
· text
· musik
· bild
· multimedia
· undervisning
Organisationer:
· Bonus Presskopia
· Stim
· Sami - svenska artisters och musikers intresseorganisation
· Ifpi - International Federation of the Phonographic Industry
· SMFF  - Svenska musikförläggarföreningen
· SKAP - Svenska kompositörer av populärmusik
· SOM - Svenska oberoende musikproducenter
Kopiering - och upphovsrätt (Bonus Presskopia)
Regler för kopiering och upphovsrätt—Karlstads universitetsbibliotek
Uppdaterad 12 september 2008  Birgitta Sparre