Källkritik

 

Introduktion

Kort PowerPoint presentation med de viktigaste bitarna i källkritik

 

Källkritik

Myndigheten för skolutveckling - Källkritik - fakta och fördjupning.